HOTEL CARPE DIEM GUDAURI, GUDAURI

Kazbegi Municipality

4702 Gudauri, GEORGIA

Tel.: +995 577 210 770

Email: info@carpediem.ge

RESERVATIONS

Tel.: +995 514 510 770

Email: info@carpediem.ge

PR & MARKETING

Tel.: +358 50 5675248

Email: sales@carpediem.ge